deVinkLabel

Wat is een goede communicatiestrategie?
Dat is een strategie die de grootste kansen en knelpunten in kaart brengt. U krijgt antwoord op de vraag welke publieksgroepen prioriteit verdienen; dat zijn altijd mensen die het beste in staat zijn om uw zaak te bevorderen óf te schaden. De strategie beredeneert verder wat de juiste manier is om publieksgroepen te informeren of anderszins te betrekken.

twitter
in

<< terug